35.8 C
Judeţul Teleorman
sâmbătă, iulie 13, 2024

ITM Teleorman, acţiune privind respectarea unor reguli de către agenţii economici care deţin conducte de transport produse petroliere şi gaze naturale

Articole noi

Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman desfăşoară acţiunea de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii de către agenţii economici care deţin conducte de transport produse petroliere şi gaze naturale.
Acţiunea se adresează lucrătorilor căre îşi desfăşoară activitatea în unităţile din acest sector de activitate şi care sunt supuşi unor riscuri deosebite, datorită mediului specific în care îşi desfăşoară activitatea (riscuri de incendiu, explozie şi/sau emisii majore de noxe, utilaje cu grad ridicat de uzură fizică şi morală, riscuri electrice, riscuri mecanice şi altele).

Deşi numărul de accidente de muncă mortale se menţine relativ scăzut în acest domeniu economic există riscuri deosebite legate de mediului de muncă specific. Ca urmare, se impune efectuarea de controale tip „inspecţie sistem”(după caz) în întreprinderile mari (peste 250 lucrători), care desfăşoară activităţi în domeniul transport produse petroliere şi gaze naturale prin conducte-diviziunea CAEN 4950.

Obiectivele acestei acţiuni sunt:

– Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii din activitatea de transport petrol şi gaze;

– Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile comerciale din domeniul de activitate sus-menţionat;

– Eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul de activitate vizat de acţiune.

 

În domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă, inspectorii de muncă din cadrul ITM Teleorman au fost efectuate 3 controale, în urma cărora au fost dispuse sancţiuni contravenţionale conform legislaţiei în vigoare, fiind stabilite termene de remediere a deficienţelor constatate.
Cele mai frecvente neconformităţi constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost: fişele de instruire individuală nu sunt însoţite de ultima copie a fişei de aptitudine semnată de medicul de medicina muncii; nu este asigurat conţinutul necesar trusei medicale de prim ajutor. În luna august 2024, inspectorii de muncă din cadrul ITM Teleorman efectuează controale de verificare a măsurilor în fiecare unitate controlată.
Cauzele principale generatoare de evenimente: executarea unor operaţii tehnologice constând în folosirea unor materiale necorespunzătoare din punct de vedere calitativ; utilizarea unor tehnologii de lucru periculoase sau nepermise; eliminarea sau neutilizarea dispozitivelor de protecţie din dotarea echipamentelor de muncă; neurmărirea sau nerespectarea parametrilor tehnologici; neefectuarea unor operaţii indispensabile securităţii muncii sau efectuarea defectuoasă a acestora; suprasolicitare fizică în condiţii de muncă grele şi/sau deosebite; organizarea necorespunzătoare a activităţii; neasigurarea supravegherii stării de sănătate; lipsa instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă sau calitatea scăzută a acestora.
Acţiunea se va desfăşura în trim. II-III 2024, în toate întreprinderile mari (peste 250 lucrători), care desfăşoară activităţi de transport petrol şi gaze prin conducte CAEN 4950, are rolul de a sensibiliza şi de a conştientiza angajatorii asupra obligaţiilor proprii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Recente

Trofeul Electricianului: Anul acesta, Locul I a fost revendicat de un ucenic electrician din județul Teleorman

Tinerii din programul Ucenic Electrician, desfășurat de Distribuție Oltenia, confirmă că viitorul energiei este pe mâni bune. Pentru al...

Articole similare