2.4 C
Judeţul Teleorman
miercuri, decembrie 1, 2021

Tribunalul Teleorman: Activitatea instanței, reluată gradual. Dosarele cu arestați, în sistem videoconferință. Accesul interzis persoanelor fără mască de protecție

Articole noi

Şcoală de şoferi GRATUITĂ pentru tinerii fără posibilităţi, din Teleorman. 21 ianuarie 2022, termenul limită de înscriere

Tineri din medii defavorizate, pentru care permisul de conducere este o condiție sau poate fi un avantaj în obținerea...

Angajări la Spitalul Județean Alexandria și Ambulanța Teleorman. Se caută asistent medical principal și șoferi autosanitară

În următoarea perioadă, zeci de posturi vacante vor fi scoase la concurs, în primăriile și instituțiile publice din județul...

3 ocazii în care poţi purta rochia

Rochia este acel obiect vestimentar de nelipsit din garderoba unei femei, mai ales că ne trimite cu gândul la...
Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Având în vedere reluarea activităţii la Tribunalul Teleorman, începând cu 15 mai 2020, odată cu încetarea stării de urgență dispusă prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 şi prin Decretul nr. 240/2020 şi totodată, având în vedere riscul încă crescut de răspândire a virusului gripal COVID-19, fiind necesare în continuare măsuri substanţiale de diminuare a acestui risc, în vederea protejării sănătăţii personalului propriu şi a participanţilor la procese, colegiul de conducere al Tribunalului Teleorman, prin Hotărârea nr. 9/12.05.2020 a dispus ca activitatea instanţei să fie reluată gradual şi în acelaşi timp, o serie de măsuri, pe care Biroul de informare şi relaţii publice este abilitat să le aducă la cunoştinţă publică.

Printre măsurile de interes pentru public se numără următoarele:

 • în perioada 15-25 mai 2020, completele de judecată vor dispune măsurile necesare pentru repunerea pe rol şi fixarea de termene de judecată în cauzele suspendate de drept pe perioada stării de urgenţă;
 • numărul de cauze pe şedinţa de judecată poate fi limitat, în vederea evitării supraaglomerării sălilor de judecată dar şi a sediului instanţei; în acest sens, se va realiza o prioritizare a cauzelor de către completele de judecată, cu observarea principiilor care guvernează procesul penal şi procesul civil, respectiv a principiului celerităţii tragerii la răspundere penală, a principiului soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil, a principiului soluţionării „de urgenţă şi cu precădere” a cauzelor al căror obiect sau a căror natură a fost evaluată, ca atare, de către legiuitor, respectiv de către judecătorul cauzei; prin urmare, este posibil ca în anumite cauze termenele de judecată să fie preschimbate pentru o şedinţă ulterioară mai puţin aglomerată;
 • în vederea evitării interacţiunii în sala de judecată dar şi pe Sala Paşilor din instanţă, preşedinţii completelor de judecată vor lua măsuri pentru limitarea numărului de persoane în sala de judecată şi vor stabili intervale orare pentru strigarea cauzelor, pe loturi de dosare, justiţiabilii urmând a fi citaţi cu menţionarea pe citaţie a orei care deschide intervalul. Aceste intervale vor fi stabilite chiar şi pentru acele dosare aflate pe rol, cu termene de judecată deja stabilite, pentru care nu mai există timpul necesar emiterii unor noi citaţii cu intervalul orar stabilit sau nu există posibilitatea încunoştiinţării în timp optim prin alte mijloace a justiţiabililor şi avocaţilor lor, lista întocmită de grefier cu menţiunea orei urmând a fi afişată pe portalul instanţei dar şi în exteriorul instanţei;
 • Grefierul de şedinţă va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de începerea şedinţei de judecată. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare procurorului, părţilor, reprezentanţilor sau avocaţilor acestora se va face doar în intervalul orar alocat cauzelor respective, cu aprobarea preşedintelui de complet;
 • După data de 15 mai 2020, în cauzele non-penale, se va relua procedura prealabilă, în cauzele în care această procedură fusese suspendată pe perioada stării de urgenţă;

►în dosarele penale cu arestaţi preventiv va fi utilizată în continuare desfăşurarea şedinţelor de judecată prin videoconferinţă, în măsura în care completul de judecată apreciază că este posibil. Această opţiune va fi deschisă şi pentru anumite cauze civile, acolo unde completele de judecată vor aprecia că este posibil;

 • Consultarea dosarelor în arhivă, obţinerea de relaţii, precum şi orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii cu publicul desfăşurate de compartimentele arhivă şi registratură, se vor face numai în baza unei programări telefonice anterioare, cu cel puţin două zile înainte. Programarea se va face la numerele de telefon mobil alocate fiecărei secţii, după cum urmează:

– 0247/311.323 int. 212 (pentru secţia civilă şi secţia penală); 0246/406.016 (pentru secţia CMASCAF)

Cetăţenii care vor întâmpina dificultăţi în accesarea numerelor de telefon afişate se vor adresa Biroului de informaţii şi relaţii cu publicul, la nr. de telefon 0247/311.323 int. 211 sau la adresa de e-mail: tr-teleorman-reg@just.ro;

 • Pentru fluidizarea activităţii la aceste compartimente, se recomandă folosirea în general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii justiţiabililor/reprezentanţilor/avocaţilor/experţilor pentru efectuarea de fotocopii şi limitarea timpului alocat la aproximativ 15 min/persoană;
 • Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului. Înscrisurile eliberare în temeiul cererilor prevăzute la alin. (1) se vor transmite în principal prin poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poştă electronică.
 • Recomandă părţilor şi participanţilor la procese, dar şi altor cetăţeni care apelează la serviciul public al justiţiei, să transmită corespondenţa prin poştă sau curier (pe hârtie) şi prin celelalte mijloace de comunicare prevăzute de lege (fax, e-mail) şi să indice în cererile pe care le formulează o adresă de corespondenţă electronică sau un număr de fax, la care să primească acte de procedură sau alte comunicări;
 • Accesul părţilor şi al participanţilor la procedurile judiciare se va face cu cel mult 10 minute înainte. Accesul la compartimentele care desfăşoară activităţi de relaţii cu publicul se va face doar la ora la care s-a făcut anterior programare;
 • Se interzice accesul în incinta instanţei a persoanelor care prezintă simptomatologia infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 • In interiorul sediilor instanţelor, purtarea măştii de protecţie facială este obligatorie, atât in interiorul cât şi în afara sălilor de judecată. Personalul jandarmeriei care asigură paza sediului instanţei şi supraveghează securitatea accesului în incintă va interzice accesul în sediul instanţei al persoanelor care nu poartă mască de protecţie.
 • Completele de judecată vor interzice accesul în sala de judecată al persoanelor care nu poartă măşti de protecţie facială sau vor dispune îndepărtarea din sală a celor aflaţi într-o atare situaţie;
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Recente

Şcoală de şoferi GRATUITĂ pentru tinerii fără posibilităţi, din Teleorman. 21 ianuarie 2022, termenul limită de înscriere

Tineri din medii defavorizate, pentru care permisul de conducere este o condiție sau poate fi un avantaj în obținerea...

Articole similare