4.9 C
Judeţul Teleorman
vineri, aprilie 16, 2021

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman, informaţii privind veniturile realizate din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal

Articole noi

Aproximativ 10.000 de şomeri, înregistraţi în evidenţele AJOFM Teleorman. Jumătate au doar studii gimnaziale

La sfârşitul lunii martie, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman erau 9.496 şomeri (din care...

În Teleorman, rata de incidenţă se menţine sub 3 la mia de locuitori. 66 de persoane, depistate pozitiv

2,89 la mia de locuitori este rata de incidenţă la nivelul judeţului Teleorman, identică cu ziua precedentă. Faţă de...

Un bărbat din Băbăița, acuzat că a furat seiful cu 30.000 de lei, dintr-o casă de pariuri, reținut de polițiști

Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurală Vitănești au reținut un bărbat în vârstă de 27 de ani...
Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Referitor la veniturile realizate din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman informează că pot fi arendate orice bunuri agricole, cum ar fi:

a) terenurile cu destinație agricolă, și anume terenuri agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuștii fructiferi, plantațiile de hamei și duzi, pășunile împădurite, terenurile ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice, amenajările piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumurile tehnologice, platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor producției agricole și terenurile neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă;

b) animalele, construcțiile de orice fel, mașinile, utilajele și alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole.

Arendașul trebuie să depună un exemplar al contractului la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ținut de secretarul consiliului local; când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale, câte un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială sunt situate bunurile arendate.

Venitul brut obținut din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, se stabilește pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părți și reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite.

În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene și, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului București.

În cazul în care prețurile medii ale produselor agricole au fost modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului, noile prețuri pentru evaluarea în lei a veniturilor din arendă exprimate în natură, pentru determinarea bazei impozabile, se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare comunicării acestora către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice.

Venitul net din arendă se stabilește la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

Pentru recunoașterea deductibilității cheltuielii în cotă de 40% din venitului brut arendatorul nu este obligat să prezinte organului fiscal documente justificative.

Cheltuiala deductibilă aferentă venitului, stabilită în cota forfetară de 40% aplicată la venitul brut, reprezintă uzura bunurilor închiriate și cheltuielile ocazionate de întreținerea și repararea acestora, impozitele și taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul reținut de intermediari, primele de asigurare plătite pentru bunul cedat spre folosință, respectiv eventuale nerealizări ale veniturilor din arendare scontate, generate de condiții naturale nefavorabile, cum ar fi: grindina, seceta, inundații, incendii și altele asemenea.

Calculul, reținerea și plata impozitului aferent veniturilor din arendă intră în sarcina arendașului. Impozitul pe veniturile din arendă se calculează, la fiecare plată a arendei, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net. Impozitul astfel calculat se reține și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Arendașii au obligatia sa completeze și să depună, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile formularul 112-“Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, în care declară impozitul pe veniturile din arendă calculat și reținut.

Formularul 112 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Semnarea declarației se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile legii .

Informații găsiți și pe site-ul ANAF –  secțiunea Asistență Contribuabili – Servicii oferite contribuabililor – Ghiduri curente și alte materiale informative, Ghidulprivind impozitarea veniturilor realizate din ARENDAREA bunurilor agricole din patrimoniul personal, ce poate fi accesat la următorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_arenda_2021.pdf.

 

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Recente

Aproximativ 10.000 de şomeri, înregistraţi în evidenţele AJOFM Teleorman. Jumătate au doar studii gimnaziale

La sfârşitul lunii martie, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman erau 9.496 şomeri (din care...

Articole similare