10 C
Judeţul Teleorman
marți, aprilie 20, 2021

ITM Teleorman, verificări privind securitatea şi sănătatea în muncă, la nivelul societăţilor din judeţ

Articole noi

Produse de igienă pentru elevii de la Şcoala “Alexandru Colfescu”, din Alexandria, oferite de Crucea Roşie Teleorman

Când elevii se vor întoarce în bănci, e important ca aceştia să aibă toate condiţiile necesare pentru a fi...

Bilanţ tragic pe drumurile din judeţ. Nouă persoane şi-au pierdut viaţa, în accidente rutiere, de la începutul anului

Încălcarea regulilor privind circulaţia pe drumurile publice constituie unul dintre factorii care pun în pericol integritatea corporală, viaţa şi...

Rata de incidenţă a infecţiilor COVID-19 la 1000 de locuitori în fiecare localitate din Teleorman

Rata incidenţei cumulată a cazurilor de COVID 19, pe ultimele 14 zile de la nivelul localităţilor din judeţul Teleorman...
Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

ITM organizează o campanie privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea functionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Campania are ca obiectiv verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) de către angajatorii care au obitgaţia autorizării la Inspectoratul Teritorial de Muncă, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederiior Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1425/2006, cu modificările şi comptetările ulterioare (Norme Metodologice).

Prin desfăşurarea campaniei se urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale privind autorizarea funcţionării din punct de vedere SSM şi, pe de altă parte, verificarea respectării acestor prevederi.

Crearea unui mediu de muncă sigur şi sănătos pentru lucrătorii din Uniunea Europeană (UE) reprezintă un obiectiv strategic al Comisiei Europene, inclus în CadruL Strategic al UE privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă 2014 – 2020.

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată şi completată, stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

Potrivit articolului 13 lit.c) al Legii nr. 319/2006, în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere at securităţii şi sănătăţii in muncă (SSM),înainte de începerea oricarei activităţi.

Astfel, conform prevederilor art. 6 al Normelor Metodologice, angajatorul trebuie să solicite autorizarea funcţionării din punct de vedere SSM la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea. Nu se autorizează la Inspectoratul Teritorial de Muncă persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere SSM, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările si comptetările ulterioare şi persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările ulterioare.

Angajatorul declară pe propria răspundere faptul ca activităţile pentru care solicită autorizaţia de funcţionare din punct de vedere SSM se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 şi ale altor reglementări din domeniu.

Aşadar, este important ca toţi angajatorii să reţină şi să conştientizeze faptul că, indiferent de domeniul de activitate, punerea în aplicare a prevederilor legale în domeniul SSM reprezintă o soluţie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, asigurarea unor locuri de muncă sigure şi, implicit, reducerea incidenţei accidentelor de muncă.

De asemenea, s-a constatat ca unii angajatori desfăşoară şi alte activităţi care nu sunt menţionate în certificatul constatator, încălcând art.5 din Normele Metodologice, conform căruia „angajatorii trebuie să îşi asume responsabilitatea privind legatitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al SSM pentru toate activităţile care se desfăşoară la sediuL social, la sediile secundare sau în afara acestora”.

Luând în considerare faptul că o mai bună implementare a Iegislaţiei In domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă determină îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi reducerea numărului de accidente de muncă şi boli profesionale, lnspecţia Muncii are ca prioritate ridicarea nivelului de respectare a cerinţelor legale în toate întreprinderile,cu focalizare încadrul acestei campanii pe întreprinderile/unităţile care trebuie să deţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere SSM, conform prevederilor Normelor Metodologice.

În acest context şi având în vedere specificitatea acestor întreprinderi/unităţi care se confruntă adesea cu resurse limitate, cu riscuri profesionale care nu sunt cunoscute/evaluate, care nu aplică măsuri adecvate de prevenire şi protecţie, In Programul Cadru de Acţiuni al lnspecţiei Muncii pentru anul 2018 s-a inclus acţiunea „Campanie naţională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităiţii şi sănătăţii în muncă,conform H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi comptetările uiterioare”.

Campania va viza angajatorii care au obligaţia autorizării funcţionării din punct de vedere SSM la Inspectoratul Teritorial de Muncă, potrivit prevederilor Normelor Metodologice.

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Recente

Produse de igienă pentru elevii de la Şcoala “Alexandru Colfescu”, din Alexandria, oferite de Crucea Roşie Teleorman

Când elevii se vor întoarce în bănci, e important ca aceştia să aibă toate condiţiile necesare pentru a fi...

Articole similare