1.4 C
Judeţul Teleorman
vineri, decembrie 8, 2023

ITM Teleorman, acţiuni în vederea diminuării muncii la negru

Articole noi

Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite atât prin lege cât şi prin Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2021-Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman va efectua acţiuni de control în vederea diminuării muncii nedeclarate.

În vederea asigurării unei bune desfăşurări a relaţiilor de muncă, vă reamintim faptul că:

Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă, în limba română, cel târziu în  ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă şi înmânarea salariatului a unui exemplar, îi revine angajatorului.
Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţi.
O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Neîndeplinirea acestei condiţii atrage nulitatea contractului individual de muncă.
Perioada de probă se desfăşoară după încheierea contractului individual de muncă. Pe durata executării contractului de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, raportul de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

 Durata timpului de muncă:

  • normă întreagă-8 ore pe zi (timp de 5 zile) şi de 40 de ore pe săptămână.
  • durata maximă-48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
  • repausul între două zile de muncă nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
  • durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore trebuie să fie urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.

Munca suplimentară este munca prestată, cu acordul salariatului, în cursul săptămânii de lucru şi se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, sau prin ore libere plătite. În situaţia în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, este obligatorie acordarea unui spor de cel puţin 75% din salariul de bază, corespunzător duratei acesteia.
Munca de noapte este munca prestată între orele 22.00-6.00. Angajatorul care utilizează în mod frecvent munca de noapte, este obligat să informeze inspectoratul teritorial de muncă.
Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. Repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile, caz în care este obligatorie acordarea unui spor la salariu. Orele lucrate în repausul săptămânal nu sunt considerate ore suplimentare.
Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit a programului de lucru.

Totodată, pentru evitarea consecinţelor sociale şi economice negative pe care le produce utilizarea muncii nedeclarate, vă reamintim cazurile considerate muncă nedeclarată:

  • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii;
  • primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
  • primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
  • primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Recente

ITM Teleorman, acţiune de verificare privind utilizarea echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor in parchetele forestiere

Pe parcursul anului 2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a desfăşurat o acţiune de verificare a modului în care...

Articole similare