31.3 C
Judeţul Teleorman
joi, iunie 13, 2024

In memoriam Camelia Popa Caracaleanu. O întreagă viaţă dedicată educaţiei şi culturii româneşti

Articole noi

Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Camelia Popa Caracaleanu, poetă, eseistă, pictoriţă, născută la 14 noiembrie 1948, în Turnu Măgurele, soţia medicului Traian Caracaleanu, mamă a doi fii, Cristian şi Sorin, are o amplă activitate didactică şi editorială, însumând 35 de volume, publicate atât în ţară cât şi în străinătate (Japonia,Spania,) etc.

Absolventă a Liceului teoretic Unirea din Turnu Măgurele şi a Facultăţii de Filologie a Universităţii Bucureşti, (1974), promovează,cu diplomă de licenţă şi cursurile postuniversitare ale Facultăţii de Informatică (2008).

Profesoară titulară de Limba şi literatura română şi Director adjunct la Liceul teoretic Unirea din Turnu Măgurele şi la Liceul teoretic „A.I. Cuza” din Alexandria, judeţul Teleorman, este deţinătoarea Gradului didactic I, cu media 10 şi a titlului ştiinţific de Doctor în Filologie al Universităţii Bucureşti (2000).

Membră titulară a Uniunii Scriitorilor din România, (2000). Cetăţean de onoare-centenar-al Municipiului Alexandria, (2018), a fost decorată de Preşedintele României, prin Decretul(1089/2004), cu medalia Meritul pentru Învăţământ şi premiată de Ministrul Învăţământului, prin Ordinul (2618/2007), cu Diploma de Excelenţă Spiru Haret.

Membră titulară a Societăţii culturale „Spiru Haret”, Bucureşti ,2008.

Reprezintă România la Ambasadele din:

 • Olanda  , 2002 , Haga  (“Floare de colt” şi “Constelaţia lirei”).
 • Suedia  , 2002 , Stockholm ,  (“Reverie”).

Figurează, ca poetă, în baza de date a Ministerului Culturii din  Republica  Moldova, în “Enciclopedia scriitorilor români contemporani de pretutindeni” şi în “Antologia Poeziei românesti din mileniul III”, ambele realizate sub coordonarea Academicianului Mihai Cimpoi, Chişinău ,Republica  Moldova,2019-2020.

Reportaj de Televiziune “Camelia Popa Caracaleanu-O viaţă în slujba cărţii şi a învăţăturii” TVR Cultural, 2008 si TVR Moldova, 2009.

 

Activitatea didactică este apreciată în:

 • „Tribuna Învăţământului”;
 • „30 de ani dedicaţi învăţământului şi culturii româneşti”;
 • „Calitatea în învăţământ nu este o simplă utopie”, precum şi în cotidianul Teleormanul: „Un talent polivalent”, „Gânduri pentru Doamna profesoară” sau „Portret de dascăl”.

 

A desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică:

 • Teza de doctorat „Transfigurarea fondului folcloric în opera lui Gala Galaction”, este o lucrare de amplă cercetare ştiinţifică, realizată sub coordonarea Universităţii Bucureşti şi a Academiei Române;
 • Eseul: „Proza lui Sergiu Dan”;
 • Compendiu de literatură: „Modalităţi de tratare a subiectelor de bacalaureat şi admitere în învăţământul superior”;
 • Cărţi de gramatică: „Teste grilă de gramatică pentru bacalaureat şi admitere în învăţământul superior”, „O GRAMATICǍ A LIMBII ROMÂNE”.

Ca poetă, colaborează la :

 • Contemporanul;
 • Argeşul literar;
 • Luceafărul;
 • Caligraf, etc.

Cărţi de poezie:

 • ,,Albastrele ninsori”;
 • ,,Cuib de lumină”;
 • ,,Pulberi de stele”;
 • ,,Miracol”;
 • ,,Lumină în amurg”;
 • ,,Lacrimi de stea”;
 • ,,Constelaţia lirei”;
 • ,,Iluminări”;
 • ,,Cu stelele-n palmă”;
 • ,,Preludii”;
 • ,,Floare de colţ”;
 • ,,Reverie”;
 • ,,Armonii selenare”;
 • ,,Sub aripa timpului”;
 • ,,Florile gândului”;
 • ,,Flautul amurgului”;
 • ,,Peregrin prin Univers”;
 • ,,Rapsodii”;
 • ,,Simfonii”;
 • ,,Remember”;
 • ,,Incantaţii”;
 • ,,Arcade”;
 • ,,Şoptirile toamnei”;
 • ,,Arpegii”;
 • ,,Arcaşul timpului”;
 • ,,La porţile luminii”;
 • ,,Torente”,  ,,Les Torrents”,  ,,The Torrents”, majoritatea fiind lansate la Târgul naţional de carte „Gaudeamus” şi apreciate la Ambasadele din Suedia şi Olanda

Este înregistrată ca poetă, în baza de date a Ministerului Culturii din Japonia, unde publică, în 2005, la SAPPORO, volumul de versuri „Sub aripa timpului” şi a Ministerului Culturii din Spania, unde editează, în 2007, la Madrid, cartea de  poezii Albastrele ninsori.

Este prezentă, ca poetă, în antologii şi dicţionare literare ca: „Antologia scriitorilor teleormăneni în viaţă”, de Alexandru Stănescu, „Vocaţia scrisului în Teleorman”, de Dumitru Vasile Delceanu, „Dicţionarul scriitorilor şi publici oştilor teleormăneni”, de Stan V.Cristea şi în ambele ediţii ale „Dicţionarului General al Literaturii Române”, vol.V, P/R,realizat de Academia Română.

Creaţia literară a fost apreciată de personalităţi ale culturii române, precum: Academicienii Gabriel Ţepelea, Augustin Z.N.Pop, Eugen Simion şi Poetele: Constanţa Buzea, Victoria Ana Tăuşan, toţi membri ai Uniunii Scriitorilor din România.

Ca pictoriţă este creatoarea a 20 de tablouri în ulei, majoritatea peisaje şi icoane, cu care a participat la numeroase ediţii ale Salonului artistului plastic amator, organizate atât la nivel local, cât şi la nivel naţional.

Prefaţă la volumul de poezii „Torente”, Biblioteca Naţionalǎ a României, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-0-12672-3

„Cu mulţi ani în urmă, printre adolescenţii care frecventau Cenaclul literar din Turnu Măgurele, condus, pe atunci, de minunatul dascăl şi poet, Florian Creţeanu, se număra şi Camelia  Popa, ale cărei versuri dovedeau talent şi sensibilitate aparte. După debutul în ziarul „Teleormanul” şi o prezenţă discretă în revistele literare, poeta, devenită între timp profesoară de limba şi literatura română,Doctor în Filologie la Universitatea Bucureşti, membru titular al Uniunii Scriitorilor  din România, ne oferă bucuria reîntâlnirii cu creaţiile sale, adunate într-o frumoasă carte, intitulată „Albastrele ninsori”. Semnat Camelia Popa Caracaleanu, volumul se „aşterne” blând şi muzical în pridvorul simţirii noastre însetate de adevăr şi lumină, impresionând prin foşnetul  pur al cuvintelor, prin vibraţia uşor reţinută a verbului, printr-o acută stare de uimire în faţa miracolului vieţii, din care poeta îşi extrage sevele.  Versurile, în marea lor majoritate vorbesc, simplu,fără „acolade”  inutile,, despre o anume diafanitate, despre nelinişti şi aşteptări, despre „curgerea timpului”-una din obsesiile fundamentale ale poeţilor,despre „izbăvirea ”prin rostire”:”Florile gândului / Le-am risipit pe alei”sau”E ora /Când închid poarta gândului/Şi mă cufund în mine,/Ca într-o apă lină/Ca să citesc/La candela sufletului,/ Cartea de taină a inimii.” În alte cazuri, autoarea devine extrem de concentrată, reţinând din ,,tumultul lumii” acea rezonanţă profundă, menită a îndemna la reflecţie: „Pe streşini de vreme/ Clipele curg, /Ploi dezlegate/ De timpul stăpân./ Nu pierde clipa!/ Sub lacătul ei( inspirat spus-n.n)/ Poate e-nchis/ Infinitul! ” sau: „În fiecare om / Plânge o pasăre/ Cu aripa frântă”.O dimensiune aparte a acestei  cărţi o reprezintă întoarcerea în copilărie ,acolo unde totul e luminos şi pur, unde „ în pridvorul verilor” coboară „soarele topit în buclele de aur,” unde  „o pasăre se aşează pe umerii gândului” şi unde „E atâta aur / Risipit pe sub tei/ Că aş vrea să îmi fac/ Coliere , cercei”. „ Albastrele ninsori” reprezintă o operă de maturitate, poeta dovedind că ştie să gândească  profund şi să ni se explice pe măsură”. – Poetul Florin Burtan

 

“Camelia Popa Caracaleanu, personalitate cu preocupǎri multiple în domeniul artei , ne oferǎ plǎcerea întâlnirii cu creaţiile sale literare.Versurile,situate în zona puritǎţii metaforice,  deosebit de sugestive şi extrem de concentrate ,sunt de o rarǎ sensibilitate. Poeziile ,de adâncǎ meditaţie filosofícǎ, îndeamnǎ la reflecţie ,ilustrând o finǎ percepţie a lumii şi a timpului, specificǎ gândirilor alese. O dimensiune aparte a acestora o conferǎ întoarcerea spre sine , cu  acea rezonanţǎ profundǎ a  fiorului metafízic, evidenţiind vocaţie líricǎ şi împlinire de poet.Aceeaşi sensibilitate se resimte şi în picturile sale în ulei, majoritatea peisaje ,cu care a participat la numeroase expoziţii ale ,,Salonului artistului plastic amator ‘’. În încheierea acestor scurte consideraţii, vom spune cǎ lucrǎrile Domniei Sale dovedesc talent şi reprezintǎ,atât în scris cât şi în culoare,rodul matur al unor trǎiri lirice intense care impresioneazǎ.” – Academician  Gabriel Ţepelea

„Poeta Camelia Popa Caracaleanu se distinge printr-o sensibilitate aparte, proprie celor care îşi asumǎ profund rosturile poeziei ,în sensul unei tradiţii creatoare  ce nu se dezminte nici astǎzi. Cǎrţile de versuri ,publicate pânǎ acum , recomandǎ o finǎ percepţie a naturii lirice ,un univers intens metaforizat,reflectat în imagistica deja consacratǎ a câmpiei(,,Cu stelele-n palmǎ”, ,,Pulberi de stele”, ,,Cuib de luminǎ”, ,,Lacrimidestea”,,,Preludii”,,,Miracol”,etc.).Dinţinutul,,Albastrelor ninsori”,de unde vine autoarea, îşi trage sevele fiorul metafizic , de asemenea prezent în poemele pe care ni le propune ,cu atâta generozitate, poeta (,,Reverie”, ,,Floare de colţ”, ,,Flautul amurgului”, ,,Constelaţia lirei”,,, Iluminǎri”,,,Peregrin prin univers”, ,,Luminǎ în amurg”,etc. Vocaţiei lirice i se adaugǎ cea esteticǎ, fapt ce fixeazǎ reperele unei conştiinţe creatoare pentru car aspiraţia ocupǎ un loc privilegiat. Înzestratǎ cu o sensibilitate deosebitǎ, autoarea pǎtrunde în miezul problemelor, revelând flacǎra puternicǎ a sufletelor avide de fericire pânǎ la ultima picǎturǎ a vieţii Consider  cǎ împlinirile creatoare ,evidenţiate în cǎrţile sale, o recomandǎ, în mod convingǎtor, pe profesoara doctor ,Camelia Popa Caracaleanu, ca pe un scriitor matur,argument pe care îl susţin cu toatǎ cǎldura.” -Scriitor  Florea Miu, Membru  al Uniunii Scriitorilor din România..

A trecut în nefiintǎ pe data de 14 mai 2021, lǎsând în urma sa atât operele sale, dar şi amintirea unui dascǎl dedicat generaţiilor de elevi care o vor purta in suflet mereu.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Recente

Senatorul Eugen Pîrvulescu are FLER! Cinci dintre candidații susținuți de acesta au câștigat fotoliile de primari

Senatorul Eugen Pîrvulescu are “mână bună”, atunci când vine vorba de identificarea unor candidați pentru funcțiile de primar. A...

Articole similare