12 C
Judeţul Teleorman
miercuri, martie 22, 2023

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman: În atenţia copiilor beneficiari ai pensiei de urmaş

Articole noi

Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, în situaţia copilului beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit.b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie 2021.
Pentru a preîntâmpina situaţiile care conduc la neplata drepturilor de pensie de urmaş, copii urmaşi în vârstă de peste 16 ani, au obligaţia să prezinte la Casa Judeţeană de Pensii Teleorman, adeverinţa din care să rezulte că în anul şcolar în curs, respectiv 2021-2022 urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinţei este 25 septembrie 2021.
Întrucât anul universitar începe la 1 octombrie 2021 şi în consecinţă studenţii urmaşi în vârstă de până la 26 de ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25.09.2021 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceştia au obligaţia de a depune la Casa Judeţeană de Pensii Teleorman, până la data de 25.09.2021 o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că îşi continuă studiile în anul universitar 2021-2022, însoţită de un cupon de pensie şi copia buletinului de identitate a copilului urmaş sau a tutorelui, unde este cazul.
Nedepunerea declaraţiei pe propria răspundere, în sensul continuării studiilor, până la data de 25.09.2021, conduce la reţinerea de la plată a pensiei de urmaş aferentă lunii octombrie 2021.
Facem precizarea că studenţii urmaşI care au depus declaraţia pe propria răspundere au obligaţia ca până la la data de 25 octombrie 2021 să prezinte Casei Judeţene de Pensii Teleorman adeverinţa în original sau copie/electronic din care să rezulte că în anul universitar în curs, urmează o forma de învăţământ superior, organizată potrivit legii.
În situaţia neprezentării adeverinţei prin care se face dovada continuării  studiilor, până la data de 25.10.2021, pensia de urmaş aferentă lunii noiembrie 2021 va fi reţinută de la plată.
În cazul prezentării adeverinţei prin care se face dovada continuării studiilor, în copie/electronic, dacă până la data de 25 decembrie 2021, nu se prezintă originalul adeverinţei, pensia de urmaş se suspendă începând cu prima zi a lunii următoare, respectiv cu data de 1 ianuarie 2022.
Pensiile reţinute de la plată, se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate, cu acordarea retroactivă a drepturilor suspendate.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Recente

Reabilitarea integrată a clădirii Grădiniţei nr. 1 din Zâmbreasca, prin programul de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat

Încă 30 de proiecte depuse în cadrul Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat au fost...

Articole similare