35.8 C
Judeţul Teleorman
vineri, iulie 12, 2024

Peste 7 milioane de lei, bani pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene din Teleorman

Articole noi

Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Un alt proiect adoptat de către consilierii judeţeni, întruniţi în şedinţa extraordinară, se referă la repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene. În raportul de specialitate se precizează că “În anul 2021 se impune monitorizarea periodică atât a lucrărilor de întreţinere, cât şi a lucrărilor de investiţii noi sau aflate în derulare. În acest scop, suma de 7.031.000 de lei, repartizată prin legea bugetului de stat, împreună cu fondurile alocate din venituri proprii ale CJ, vor asigura realizarea în bune condiţii a mai multor obiective de investiţii”. Banii vor fi destinaţi unor lucrări de întreţinere drumuri pietruite, amplasare de indicatoare rutiere şi marcaje longitudinale şi tranversale, decolmatarea şanţurilor sau pentru sisteme liniare de reducere a vitezei.
Totodată, din suma totală, o parte va merge pentru finaţarea obiectivelor realizate prin PNDL, pentru care este necesară cofinanţarea din veniturile proprii ale CJ Teleorman. În document se mai arată că mai multe tronsoane de drum se află în stadiul de achiziţie publică a documentaţiei de avizare a lucrărilor.

Lucrări de întreţinere curentă şi periodică pentru asigurarea unei stări de viabilitate corespunzătoare desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţa şi anume:

Lucrări de întreţinere drumuri pietruite (reprofilare şi/sau fără adaos de balast şi piatră spartă) pe următoarele tronsoane de drumuri judeţene:

 • DJ 503 A, limită Jud. Giurgiu-Drăgăneşti Vlaşca (intersecţie cu DJ 503);
 • DJ 504 B, Sfinţeşti-Gărăgău-Trivalea Moşteni (intersecţie cu DJ 504);
 • DJ 612, Mereni-Valea Cireşului;
 • DJ 679 E, Limită Jud. Argeş-Siliştea Gumeşti;
 • DJ 601 B, în localitatea Siliştea;
 • DJ 601 D, Bujoreni-Lim. Jud. Giurgiu şi respectiv Lim. Jud. Giurgiu-Mereni.

Lucrări de întreţinere (îmbrăcăminţi asfaltice, marcaje longitudinale şi transversale, indicatoare rutiere, cosire vegetaţie, întreţinere podeţe, decolmatare şanţuri, sisteme liniare de reducere a vitezei, etc.) pe următoarele drumuri judeţene, după cum urmează:

 • DJ 504, Cernetu-Alexandria-Orbeasca de Jos-Olteni-Tătărăştii de Sus-limită jud. Argeş;
 • DJ 504 B, Drăgăneşti de Vede (intersecţie cu DJ 60IC)-Sfinţeşti; Trivalea Moşteni-Talpa (intersecţie cu DJ 506);
 • DJ 506, Storobăneasa-Mârzăneşti-Vităneşti-Măgura-Băbăiţa-Gălăteni şi Negreni-Tătărăştii de Jos (intersecţie cu DJ 504);
 • DJ 506 B, Beiu (intersecţie cu DJ 506)-Smârdioasa (intersecţie cu DN 51);
 • DJ 546, Liţa-Segarcea Vale-Lunca-Saelele-Uda Clocociov-Slobozia Mândra-Plopii Slăviteşti-Beciu-Limită Jud. Olt;
 • DJ 601, limită Jud. Giurgiu-Videle;
 • DJ 601 B, Videle (intersecţie cu DJ 601)-Blejeşti, respectiv Siliştea-Puranii de Jos (DJ 503);
 • DJ 601 C, Vârtoape-Drăgăneşti de Vede-Coşoteni;
 • DJ 601 D, Mereni-Videle;
 • DJ 601 F, Coşoteni-Vedea-Nenciuleşti-Mavrodin;
 • DJ 612, Limită Jud. Giurgiu-Mereni-Săceni-Ciolăneşti;
 • DJ 612 A, Săceni (intersecţie cu DJ 612)-Roşiorii de Vede şi Crîngeni-Plopii Slăviteşti;
 • DJ 642, limită Jud. Olt-Moldoveni-Islaz;
 • DJ 653, Crângeni-Călmăţuiu-Salcia-Crângu;
 • DJ 679, Limită Jud. Olt-Băcăleşti-lonaşcu-Călmăţuiu de Sus;
 • DJ 679 E, Siliştea Gumeşti-Tătărăştii de Sus (intersecţie cu DJ 504);
 • DJ 701, Limită Jud. Dîmboviţa-Gratia-Poeni-Siliştea-Scurtu Mare-Tătărăştii de Jos-Ciolăneşti-Zîmbreasca-Dobroteşti;
 • DJ 703, lim jud. Olt-Bălăci-Siliştea Gumeşti-Ciolăneşti-Necşeşti-Vârtoape – Călineşti-Mavrodin-Buzescu (intersecţie cu DE 70).

Lucrări de prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene.

Lucrări de investiţii, pe tipuri de finanţare şi pe stadii de execuţie:

Obiective de investiţii finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru care este necesară asigurarea cofinanţării din veniturile proprii ale Consiliului Judeţean Teleorman.

În anul 2021 se vor finaliza lucrările la următoarele obiective de investiţii, finanţate prin PNDL II:

 • „Modernizare DJ 506, Scurtu Mare (DJ 701)-Negreni, km 87+000-94+160, (7,160 km)”
 • „Modernizare DJ 612, Antoneşti-Rădoieşti (DJ 601 C), km 55+594-63+773, (8,132 km)”;
 • „Modernizare DJ 612, Călineşti (DJ 703)-Antoneşti km 48+080-55+594, (7,514 km)”
 • „Modernizare DJ 612, Orbească (DJ 504)-Călineşti (DJ 703), km 39+924-48+061, (8,137 km)”.

În anul 2020 au început lucrările la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) -Frăsinet (DJ 506), km 19+778-32+100, (12,322 km)”, finanţat din bugetul propriu al judeţului, lucrările se vor finaliza în anul 2021.
De asemenea, Consiliul Judeţean Teleorman are, ca lucrări în continuare, în anul 2021, obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 504, limită judeţ Giurgiu-Cernetu, km 30+000-42+060, L=12,060 km”, finanţat prin PNDL I.
Pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601 C)-Săceni (DJ 612 A), km 64+371-76+172, (11,801 km)” finanţat prin PNDL II, a fost încheiat Contractul de lucrări, au fost întocmite documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor, acordurilor, autorizaţiilor, etc. solicitate prin Certificatele de urbanism, Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) şi Proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E). Au fost solicitate şi obţinute avize, acorduri, autorizaţii, etc. în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire. Pentru acest obiectiv de investiţii lucrările vor începe în anul 2021.
De asemenea, obiectivele de investiţii „Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503)-Cosmeşti (DJ 601 C), km 6+038-14+540, (8,502 km)” şi „Modernizare DJ 601 B, Cosmeşti (DJ 601 C)-Siliştea (DJ 701), km 14+540-22+704, (8,164 km)” finanţate prin PNDL II se află în derulare procedurile de achiziţie publică pentru proiectare şi execuţie lucrări.
Totodată, Consiliul Judeţean Teleorman are în desfăşurare procedura de achiziţie publică pentru proiectare şi execuţie lucrări la obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)-lim. Jud. Dâmboviţa, km 38+838-87+313 (48,475 km) ”, cu finanţare din fonduri europene.
Pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită judeţ Olt-Bălăci, Ciolăneşti (DJ 701)-Buzescu (DE 70)”, în anul 2021 se va iniţia procedura de achiziţie publică pentru Servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice/ alte documentaţii. >

Obiective de investiţii care se află în stadiul de achiziţie publică de servicii de elaborare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii:

 • „Realizare şanţuri betonate pe DJ 506 şi DJ 506 A şi realizare subtraversări pe DJ 506, pe raza comunei Vităneşti”-finanţat din bugetul propriu al judeţului”;
 • „Realizare subtraversări pe DJ 504, pe raza comunei Orbească, la km 66+210, km 66+476, km 68+164 şi km 68+450”-finanţat din bugetul propriu al judeţului”;
 • „Pod pe DJ 653, peste râul Călmăţui, corn. Dracea, sat Zlata, km 109+083-109+098”-finanţat din bugetul propriu al judeţului;
 • „Pod pe DJ 653, peste râul Călmăţui, corn. Călmăţuiu, km 87+891-87+904”-finanţat din bugetul propriu al judeţului;
 • „Modernizare şi reabilitare tronson DJ 612, Mereni (DJ 601D)-Botoroaga (DJ 503), km 8+100-18+678”-finanţat din bugetul propriu al judeţului;
 • „Asigurarea scurgerii apelor în intravilanul comunelor Vedea şi Nenciuleşti, pe DJ 612 Aşi pe DJ 601 F”;
 • „Modernizare tronson DJ 504B, Sfinţeşti (DJ 612)-Vârtoape-Trivalea Moşteni (DJ 504), km 9+509-22+473”-finanţat din bugetul propriu al judeţului.
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Recente

Trofeul Electricianului: Anul acesta, Locul I a fost revendicat de un ucenic electrician din județul Teleorman

Tinerii din programul Ucenic Electrician, desfășurat de Distribuție Oltenia, confirmă că viitorul energiei este pe mâni bune. Pentru al...

Articole similare