15.9 C
Judeţul Teleorman
sâmbătă, iunie 15, 2024

Obligațiile autorităților publice locale în domeniul gestionării deşeurilor

Articole noi

Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Conform OUG nr. 39 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12005 196180 301 0 47>OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, începând cu data de 1 ianuarie 2017, a fost introdusă taxa de depozitare şi anume:

La art.I pct.4 lit.p) se stabileşte că “o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea efectiv depozitată şi cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior”.

 

Conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații şi responsabilități:

– începând cu anul 2012 să asigure colectarea separată pentru cel puțin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă;
– să colecteze separat biodeşeurile, în vederea compostării şi fermentării acestora;
– să trateze biodeşeurile într-un mod care asigură un înalt nivel de protecție a mediului;
– să folosească materiale sigure pentru mediu, produse din biodeşeuri;
– să încurajeze compostarea individuală în gospodării;
– deşeurile biodegradabile provenite din parcuri şi grădini trebuie să fie colectate separat şi transportate la stațiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare şi în cazul în care biodeşeurile colectate separat conțin substanțe periculoase, se interzice tratarea acestora în stații de compostare;
– asigură implementarea la nivel local a obligațiilor privind gestionarea deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;
– urmăresc  şi asigură îndeplinirea prevederilor din Planul Județean de Gestionare a Deşeurilor;
– elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;
– hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorități ale administrației publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale şi cu alți parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condițiile prevăzute de lege;
– asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare;
– asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi funcționalitatea acestora;
– asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităților;
– acționează pentru refacerea şi protecția mediului;
-asigură şi răspund pentru monitorizarea activităților legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală.

 

Conform Legii  nr. 249/2015 referitoare la modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje completată şi modificată prin OUG 38/2016  art.16 alin (11), colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie se face prin:

a) sistemele de colectare selectivă, pe tipuri de materiale a deşeurilor reciclabile din deşeurile municipale, de către operatorii prevăzuţi în <LLNK 12006 101 11 201   0 61>Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată;
b) sistemele de colectare distinctă a deşeurilor de ambalaje înfiinţate de operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea acestei activităţi.

Conform art 19, pentru aplicarea unitară la nivel naţional a colectării selective, deşeurile de ambalaje se colectează în containerele inscripţionate cu denumirea materialului/ materialelor pentru care sunt destinate şi fabricate sau inscripţionate în mod corespunzător în culorile albastru – pentru deşeuri de hârtie – carton, galben – pentru deşeuri de plastic, metal şi materiale compozite, verde/alb – pentru deşeuri de sticlă colorată/albă şi roşu – pentru deşeuri periculoase.

 Conform art. 21, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale promovează campanii de informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici privind:

a) sistemele de returnare, colectare şi valorificare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje care le sunt disponibile;
b) contribuţia lor la refolosirea, valorificarea şi reciclarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
c) sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piaţă;
d) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

DIRECTOR EXECUTIV APM TELEORMAN,
Ion RĂDULESCU

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Recente

Deficiențe în alimentarea cu energie electrică, în 27 de localități din Teleorman. Echipele Distribuție Oltenia acționează pentru remedierea incidentelor

Începând cu data de 13 iunie, ora 17:00, județele din aria operațională Distribuție Oltenia au intrat sub incidența codului...

Articole similare