31.3 C
Judeţul Teleorman
joi, iunie 13, 2024

ITM Teleorman controlează angajatorii din domeniul construcţiilor

Articole noi

Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, a desfășurat în perioada 01.04 – 30.06.2022, acțiuni de control la angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 22.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă. Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului securitate și sănătate în muncă au verificat 21 angajatori, au  aplicat 36 avertismente și au dispus 42 măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate sunt următoarele:

-lucrătorii nu utilizează echipamentele individuale de protecţie corespunzătoare  (centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti, bocanci) ;

-instruiri incomplete sau neconsemnate în fișele de instruire individuale  ;

-în multe cazuri, platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor sunt dimensionate  și construite astfel încât prezintă riscuri de accidentare în timpul utilizării;

-“Planul propriu de securitate şi sănătate al șantierului “nu este completat şi adaptat în funcţie de evoluţia lucrărilor;

-angajatorii nu au asigurat condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său (la angajare/ la schimbarea locului de muncă sau la transfer/la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent/ la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru / la executarea unor lucrări speciale) ;

-angajatorul nu a elaborat instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și a locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;

Având în vedere numărul de accidente de muncă înregistrat în acest domeniu de activitate, precum și gravitatea acestora, Inspecția Muncii consideră că se impune continuarea acțiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și asupra modului în care angajatorii realizează măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă, în șantierele temporare și mobile.

Încă de la înființare Inspecţia Muncii a considerat necesară organizarea şi coordonarea de campanii naţionale şi acţiuni sectoriale care au avut ca ţintă: conştientizarea angajatorilor şi lucrătorilor din domeniul construcţiilor cu privire la obligativitatea luării de măsuri care să vizeze securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi asupra faptului  că respectarea acestor măsuri conduce la beneficii socio – economice;  verificarea respectării îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la securitate şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată de angajatori; implementarea  dialogului social – mobilizarea partenerilor sociali pentru identificarea problemele majore legate de securitate și sănătate în muncă precum și a  soluțiilor pentru eliminare acestora; informarea  principalilor actori din domeniul construcţiilor asupra modului cel mai eficient de aplicare a reglementărilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă; respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor.

Obiective generale:

-creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime, al surpării malurilor la lucrările de excavații, etc ;

-încurajarea unei abordări participative, prin implicarea principalilor actori din domeniul construcțiilor, în acțiunea de diminuare a consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcţiilor;

-îndrumarea angajatorilor pentru crearea condițiilor care pot stimula lucrătorii, reprezentanții acestora, precum și sindicatele din domeniul construcțiilor, pentru o participare cât mai activă la procesul de implementare a legislației specifice domeniului construcții, la promovarea programelor proprii ale angajatorilor pentru creșterea nivelului de securitate;

-promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

Obiective specifice:

Verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și a sănătății lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în domeniul construcţiilor: organizarea  activităţilor  de  securitate  şi  sănătate  în  muncă pe șantierele temporare sau mobile; instruirea lucrătorilor; lucrul la înălţime și acordarea echipamentului individual de protecție corespunzător sarcinii de muncă; utilizarea instalațiilor de ridicat și protecţia împotriva electrocutării pe șantierele temporare sau mobile; cerinţelor minime de securitate şi sănătate la lucrările de săpături.

Menționăm faptul că Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman va continua acțiunile de verificare și îndrumare a angajatorilor, cu recomandarea de a consulta și de a respecta integral legislația incidentă  în domeniul securității și sănătății în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Recente

Senatorul Eugen Pîrvulescu are FLER! Cinci dintre candidații susținuți de acesta au câștigat fotoliile de primari

Senatorul Eugen Pîrvulescu are “mână bună”, atunci când vine vorba de identificarea unor candidați pentru funcțiile de primar. A...

Articole similare