22.5 C
Judeţul Teleorman
sâmbătă, iunie 3, 2023

ITM Teleorman: Campanie naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor

Articole noi

Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Având în vedere numărul de accidente de muncă înregistrat în acest domeniu de activitate, precum şi gravitatea acestora, Inspecţia Muncii consideră că se impune continuarea acţiunilor de verificare şi monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi asupra modului în care angajatorii realizează măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă, în şantierele temporare şi mobile.

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman, vor desfăşura acţiuni de informare şi conştientizare privind modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor prin organizarea de dezbateri cu principalii actori din judeţ cu activitate în acest domeniu.

Încă de la înfiinţare Inspecţia Muncii a considerat necesară organizarea şi coordonarea de campanii naţionale şi acţiuni sectoriale care au avut ca ţintă: conştientizarea angajatorilor şi lucrătorilor din domeniul construcţiilor cu privire la obligativitatea luării de măsuri care să vizeze securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi asupra faptului că respectarea acestor măsuri conduce la beneficii socio – economice; verificarea respectării îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la securitate şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată de angajatori; implementarea dialogului social – mobilizarea partenerilor sociali pentru identificarea problemele majore legate de securitate şi sănătate în muncă precum şi a soluţiilor pentru eliminare acestora; informarea principalilor actori din domeniul construcţiilor asupra modului cel mai eficient de aplicare a reglementărilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă; respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor.

În acest sens, Inspecţia Muncii a desfăşurat în anul 2021, o campanie naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în domeniul construcţiilor.

Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate în anul 2021 sunt următoarele:

– echipamentele de muncă sunt utilizate, fără sisteme de protecţie colectivă, fără balustradele solide (suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară), fără platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime;

-lucrătorii nu utilizează echipamentele individuale de protecţie corespunzătoare (centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti, bocanci) ;

-instruiri incomplete sau neconsemnate în fişele de instruire individuale ;

-În multe cazuri, platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor sunt dimensionate şi construite astfel încât prezintă riscuri de accidentare în timpul utilizării;

-“Planul propriu de securitate şi sănătate al şantierului “nu este completat şi adaptat în funcţie de evoluţia lucrărilor;

-angajatorii nu au asigurat condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său (la angajare/ la schimbarea locului de muncă sau la transfer/la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent/ la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru / la executarea unor lucrări speciale) ;

-atunci când în acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/ sau unităţi, angajatorii acestora nu au fost luate măsuri privind informarea lucrătorilor şi/ sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale;

-angajatorul nu dispune de programe de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, pentru conducătorii locurilor de muncă/lucrători, pe meserii şi activităţi;

-angajatorul nu a elaborat instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi a locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;

Urmare a analizării rezultatelor campaniei realizate în anul 2021 s-a decis continuarea campaniei naţionale privind modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate la nivel naţional în domeniul construcţiilor în anul 2022.

Pentru anul 2022, campania va urmării în special modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, respectiv implementarea acestora.

Obiective generale:

-Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălţime, al surpării malurilor la lucrările de excavaţii, etc ;

-Încurajarea unei abordări participative, prin implicarea principalilor actori din domeniul construcţiilor, în acţiunea de diminuare a consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcţiilor;

-îndrumarea angajatorilor pentru crearea condiţiilor care pot stimula lucrătorii, reprezentanţii acestora, precum şi sindicatele din domeniul construcţiilor, pentru o participare cât mai activă la procesul de implementare a legislaţiei specifice domeniului construcţii, la promovarea programelor proprii ale angajatorilor pentru creşterea nivelului de securitate;

-Promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

Obiective specifice:

Verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în domeniul construcţiilor: organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă pe şantierele temporare sau mobile; instruirea lucrătorilor; lucrul la înălţime şi acordarea echipamentului individual de protecţie corespunzător sarcinii de muncă; utilizarea instalaţiilor de ridicat şi protecţia împotriva electrocutării pe şantierele temporare sau mobile; cerinţelor minime de securitate şi sănătate la lucrările de săpături.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Recente

Biblioteca Judeţeană Marin Preda Teleorman sărbătoreşte Ziua Internaţională a Copilului

Biblioteca Judeţeană Marin Preda Teleorman sărbătoreşte miercuri, 31 mai, începând cu ora 10, la Sala de lectură, Ziua Copilului. Rubab...

Articole similare