29.7 C
Judeţul Teleorman
joi, iunie 13, 2024

ITM Teleorman, campania naţională privind respectarea cerinţelor minime de SSM, la lucrările din domeniul construcţiilor

Articole noi

Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

În luna martie 2022, la sediul I.T.M. Teleorman au avut loc două şedinţe de conştientizare cu angajatorii din domeniul construcţiilor la care au participat un număr de 30 de angajatori din judeţ. În cadrul acestor şedinţe, angajatorii au fost informaţi cu privire la: respectarea îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la securitate şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată; asupra modului cel mai eficient de aplicare a reglementărilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă; respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor. De asemenea, au fost prezentate exemple de accidente de muncă produse în şantierele de construcţii, încălcările prevederilor legale care au făcut posibilă producerea acestor evenimente şi, după caz, asupra măsurilor de prevenire care au fost ignorate.
În lunile aprilie–noiembrie 2022, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Teleorman, verifică modul de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în domeniul construcţiilor, se va verifica realizarea măsurilor dispuse şi stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor anterioare.
Urmare a analizării rezultatelor campaniei realizate în anul 2021 s-a decis continuarea campaniei naţionale privind modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate la nivel naţional în domeniul construcţiilor în anul 2022.
Pentru anul 2022, campania va urmării în special modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, respectiv implementarea acestora.
Urmare a analizării şi a valorificării rezultatelor obţinute în anul 2021 s-a constatat necesitatea de a creşte gradul de exigenţă în sancţionarea neconformităţilor identificate, în conformitate cu gradul de risc evaluat, având ca scop impunerea aplicării de către angajatorii cu activitate în domeniul construcţiilor a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor.
În acest sens, Inspecţia Muncii a desfăşurat în anul 2021, o campanie naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în domeniul construcţiilor.

Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate în anul 2021 sunt următoarele:

  • Echipamentele de muncă sunt utilizate, fără sisteme de protecţie colectivă, fără balustradele solide (suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară), fără platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime;
  • Lucrătorii nu utilizează echipamentele individuale de protecţie corespunzătoare (centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti, bocanci) ;
  • Instruiri incomplete sau neconsemnate în fişele de instruire individuale;
  • În multe cazuri, platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor sunt dimensionate şi construite astfel încât prezintă riscuri de accidentare în timpul utilizării;
  • “Planul propriu de securitate şi sănătate al şantierului “nu este completat şi adaptat în funcţie de evoluţia lucrărilor;
  • Angajatorii nu au asigurat condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său (la angajare/ la schimbarea locului de muncă sau la transfer/ la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent/ la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru/ la executarea unor lucrări speciale) ;
  • Atunci când în acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/ sau unităţi, angajatorii acestora nu au fost luate măsuri privind informarea lucrătorilor şi/ sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale;
  • Angajatorul nu dispune de programe de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, pentru conducătorii locurilor de muncă/ lucrători, pe meserii şi activităţi.
  • Angajatorul nu a elaborat instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi a locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor.

Urmare a analizării rezultatelor campaniei realizate în anul 2021 s-a decis continuarea campaniei naţionale privind modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate la nivel naţional în domeniul construcţiilor în anul 2022.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Recente

Senatorul Eugen Pîrvulescu are FLER! Cinci dintre candidații susținuți de acesta au câștigat fotoliile de primari

Senatorul Eugen Pîrvulescu are “mână bună”, atunci când vine vorba de identificarea unor candidați pentru funcțiile de primar. A...

Articole similare