10.7 C
Judeţul Teleorman
marți, aprilie 23, 2024

IPJ Teleorman face angajări, din sursă externă. 10 posturi de ajutor şef de post vor fi scoase la concurs

Articole noi

Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Teleorman organizează concurs pentru ocuparea unui număr de nouă posturi vacante de de agent de poliţie, prin încadrare directă, din sursă externă. Posturile prevăzute sunt de ajutor şef de post în Mavrodin, Rădoieşti Vale, Beuca, Uda Clocociov, Cosmeşti, Gratia, Sârbeni, Năsturelu, Suhaia şi Conţeşti.

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Cerinţele postului:

a) să fie absolvente de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
b) să deţină permis de conducere categoria B;
c) să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;
d) să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Înscrierea candidaţilor se va realiza pe toate posturile de ajutor şef post din cadrul inspectoratului, urmând ca numirea candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute. Înscrierea se realizează, în perioada 15.11-24.11.2021(inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.11.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail sursaexterna@tr.politiaromana.ro .

Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a I.P.J. Teleorman Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa https://www.tr.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia Centrală de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 23.12.2021.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Recente

Angajări în primăriile şi instituţiile din Teleorman. Se caută director medical, şofer, zidar, electrician şi mecanic auto

În următoarea perioadă, câteva instituţii publice şi primării din judeţul Teleorman vor organiza concurs pentru ocuparea unor funcţii declarate...

Articole similare