10.7 C
Judeţul Teleorman
marți, aprilie 23, 2024

Deputat Maria Stoian: Simplificarea obţinerii certificatului de cazier judiciar, o nouă lege iniţiată de PNL în procesul complex de digitalizare a României

Articole noi

Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Un proiect de lege extrem de important, care reglementează completarea art.28 din Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar, a fost adoptat de Parlament, în urma votului final acordat de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.
Actul normativ are ca scop simplificarea procedurii de obţinere a cazierului judiciar, după promulgarea de către preşedinte urmând ca şi eliberarea actului, nu doar depunerea cererii aferente, să fie efectuată în formă electronică.
Necesitatea acestei legi era imperioasă în momentul actual, Romania având nevoie de accelerarea procesului de debirocratizare şi de simplificarea proceselor administrative la nivelul tuturor autorităţilor publice centrale şi locale.
Românii vor fi beneficiarii direcţi ai noii legi, care va reduce substanţial eforturile privind obţinerea documentelor emise de instituţiile publice, în speţă a cazierului judiciar, atât ca timp preţios câştigat, cât şi din punct de vedere financiar. Nu în ultimul rând, intrarea în vigoare a acestei legi va creşte gradul de accesibilitate al administraţiei publice pentru persoanele cu dizabilităţi fizice, care nu vor mai fi nevoite să se deplaseze la ghişeele care eliberează cazierul. Având în vedere că în România sunt aproximativ 200.000 de adulti cu handicap fizic, dintre care un procent însemnat cu handicap locomotor, acestea vor putea interacţiona mult mai facil şi simplu cu instituţiile publice.
Art. 28 din noua lege prevede introducerea unui nou alineat, cu următorul cuprins: „La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în urma consemnării opţiunii în cererea-tip prevăzută la alin.(1) şi (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit şi în formă electronică. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice. Noţiunea de semnătură electronică calificată are înţelesul dat de dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.”
Legea se încadrează în obiectivele de dezvoltare urbană sustenabilă şi de valorificare a resurselor de patrimoniu, asumate de PNL în Programul de Guvernare 2021-2024, respectiv „Creşterea gradului de accesibilitate a populaţiei la serviciile publice, precum şi a calităţii serviciifor publice de interes local prestate, prin standardizare şi digitalizare, inclusiv prin dotarea acestora cu echipamente IT”.
Simplificarea şi debirocratizarea impuse prin  acest act normativ va conferi cetăţenilor un grad sporit de  predictibilitate, care va contribui, în mod esenţial, nu doar la creşterea încrederii populaţiei în administraţia publică centrală şi locală, cât şi la îmbunătăţirea activităţii acesteia, prin soluţionarea mai facilă şi mai rapidă a solicitărilor populaţiei.
Am semnat şi am votat acest proiect de lege cu încrederea că procesul de reformă al digitalizării instituţiilor statului, iniţiat şi promovat de PNL, va fi aplicat în cel mai scurt timp, printr-un pachet viabil şi pragmatic de legi şi măsuri guvernamentale care să uşureze vieţa de zi cu zi a românilor.

Deputat PNL Teleorman,
MARIA STOIAN

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Recente

Angajări în primăriile şi instituţiile din Teleorman. Se caută director medical, şofer, zidar, electrician şi mecanic auto

În următoarea perioadă, câteva instituţii publice şi primării din judeţul Teleorman vor organiza concurs pentru ocuparea unor funcţii declarate...

Articole similare