25.2 C
Judeţul Teleorman
luni, iulie 22, 2024

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman”, campanie de informare a cetăţenilor privind colectarea selectivă a deşeurilor

Articole noi

Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

În judeţul Teleorman, colectarea sistematică a deşeurilor din toate localităţile a început în anul 2013, odată cu desemnarea celor doi operatori care asigurau următoarele servicii publice în acest domeniu:

– de salubritate, asigurând serviciile de colectare şi transport;

– de administrare a depozitului Central de la Mavrodin, unde se depozitează, sortează şi compostează deşeurile.

În prezent, de serviciul de colectare şi transport al deşeurilor, pe raza judetului Teleorman, beneficiază  un număr de 290.000 persoane, potrivit datelor comunicate de operatorul de colectare şi transport S.C POLARIS M HOLDING SRL. Conform prevederilor legale actuale, prin Hotărârea nr. 16/03.10.2019 a Adunării Generale a Asociaţiei, a fost implementat Instrumentul economic “plăteşte pentru cât arunci”, fiind adoptat deja de 57 localităţi rurale şi 2 localităţi urbane din totalul de 97 existente în judeţul Teleorman.

Dacă în mediul urban, colectarea se face în mare parte, pe patru fracţii( reziduale, reciclabile, biodegradabile şi sticlă), în mediul rural se efectuează doar pe două fracţii ( rezidual şi reciclabil), excepţie fac cateva localităţi rurale, unde primarii acestora au optat şi pentru colectarea deşeurilor biodegradabile care contribuie la atingerea ţintelor de deviere de la depozitare şi implicit un efort financiar mai mic asupra bugetului unităţii administrativ – teritoriale.

Scopul campaniilor derulate începând cu anul 2013, a fost acela de a promova  selectarea la sursă a deşeurilor generate dintr-o gospodărie, colectarea separată de către operator a fracţiilor de deşeuri astfel selectate, dar şi beneficiile rezultate în urma acestei activităţi, cum ar fi cantităţile deviate de la depozitare, efectele asupra mediului înconjurător şi resurselor regenerabile.

Campania de conştientizare, informare şi educare a cetăţenilor din judeţul Teleorman, derulată de ADI Managementul Deşeurilor, împreună cu partenerii săi, Polaris M Holding SRL, ECO SUD SA, Fepra International SA, Greenpoint Management SA şi Eco Synergy SA, având la bază datele existente până în acest moment şi actele normative din domeniul managementului deşeurilor, are ca obiectiv principal cresterea cu 20% a gradului de conştientizare a populaţiei, privind selectarea la sursă şi colectarea separată a deşeurilor.

Creşterea  nivelului de informare a populaţiei, privind importanţa selectării la sursă a deşeurilor municipale, care să producă în mediul urban o sporire efectivă a nivelului de colectare pe cele 4 fracţii, dar şi în mediul rural, prin conştientizarea cetăţenilor din cele 59 de administraţii locale care au adoptat “plăteşte pentru cât arunci”, precum şi din celelalte UAT-uri care încă nu au adoptat acest instrument economic,  constituie un alt obiectiv al acestei campanii, cu ţintă precisă ca, până la sfârşitul anului 2021, numărul UAT-urilor care adoptă acest instrument economic să crească până la 67.

Campania de informare şi conştientizare ,demarată în luna septembrie, cuprinde o serie de acţiuni punctuale de implementare a strategiei elaborate în acest sens la nivelul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman”.

Planul de acţiune, derulat în cadrul campaniei, cuprinde 5 activităţi distincte de informare a cetăţenilor sub deviza “ Fii responsabil, selectează la sursă!”

În susţinerea celor 5 activităţi, Asociaţia va distribui flyere, afişe, calendare, va realiza spoturi Radio şi Tv, prin care mesajul să ajungă la fiecare cetăţean în parte.

Prin intermediul acţiunilor planificate, care au rolul de a conştientiza şi a schimba percepţii, ne propunem implicarea comunităţilor în adoptarea unui comportament de colectare pe fracţii a deşeurilor, reciclarea şi eficientizarea resurselor, cât şi adoptarea de către fiecare cetăţean a unui comportament responsabil, contribuind astfel la protejarea mediului şi dezvoltarea durabilă a localităţilor şi implicit a judeţului Teleorman.

Daniel Grosu,
Director executiv

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

Recente

AJOFM Teleorman: În luna mai, rata șomajului a fost de 8,93%. Cei mai mulți șoferi au doar studii gimnaziale

La sfârșitul lunii mai, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman erau înregistraţi 9.880 șomeri (din...

Articole similare