15.9 C
Judeţul Teleorman
sâmbătă, iunie 15, 2024

AJOFM Teleorman. Informaţii utile absolvenţilor „promoţia 2016”

Articole noi

Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman oferă servicii de ocupare absolvenţilor, dacă se înregistrează în termen de 60 de zile de la absolvire, la agenţiile locale/punctele de lucru, din raza de domiciliu, ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

Documentele necesare pentru înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă sunt următoarele:

  • act de identitate;
  • act de studiu sau adeverinţă, din care să rezulte data absolvirii;
  • certificat de naştere;
  • adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea „clinic sănătos”.

Absolvenţii «promoţia 2016» pot beneficia, gratuit, de următoarele servicii de ocupare:

Informare şi consiliere profesională-ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea şi  autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare etc.

Medierea muncii-punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord  cu pregătirea, aptitudinile şi interesele lor. Locurile de muncă, disponibile la nivel judeţean, pot fi vizualizate pe site-ul www.teleorman.anofm.ro.

Formare profesională-asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii.

Indemnizaţie de şomaj-absolvenţii, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistraţi la agenţiile locale/punctele de lucru, din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acordă timp de 6 luni şi este de 250 lei.

Completarea veniturilor salariale:

  • absolvenţii înregistraţi, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării.
  • absolvenţii, care primesc indemnizaţie de şomaj, şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Prime de mobilitate

  • primă de încadrare-absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării (1000 lei);
  • primă de instalare-absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării (3500 lei).

Atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către absolventul angajat, dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui  într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Până în prezent, s-au înregistrat în baza de date a instituţiei un număr de 513 absolvenţi ai promoţiei curente.

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la sediul A.J.O.F.M. Teleorman şi la Agenţiile locale/Punctele de lucru din raza de domiciliu/reşedinţă.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Recente

Deficiențe în alimentarea cu energie electrică, în 27 de localități din Teleorman. Echipele Distribuție Oltenia acționează pentru remedierea incidentelor

Începând cu data de 13 iunie, ora 17:00, județele din aria operațională Distribuție Oltenia au intrat sub incidența codului...

Articole similare