24.5 C
Judeţul Teleorman
luni, iulie 22, 2024

AJOFM Teleorman, informaţii privind acordarea primei de inserţie pentru absolvenţi

Articole noi

Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Absolvenții înregistrați la A.J.O.F.M. Teleorman și care se încadrează în muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, pot solicita prima de inserție în cuantum de 1.576,5 lei în conformitate cu Legea nr.76/2002 art.73^1.
Potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la Teleorman și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (indicatorul social de referinţă este de 525,5 lei).

Prima de inserţie se acordă în două tranşe, astfel:

a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare

Prima de inserţie se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  • La data absolvirii studiilor absolventul nu are raport de muncă sau de serviciu;
  • Absolventul este înregistrat în evidenţele agenţiei în termen de 60 zile de la absolvire;
  • Încadrarea în muncă a absolventului este în termen de 60 zile de la data absolvirii, ulterior înregistrării la agenţie;
  • Nu a mai fost angajat după data absolvirii studiilor la un alt angajator;
  • Angajarea este cu normă întreagă pe o perioadă mai mare de 12 luni, conform prevederilor legale;
  • Absolventul se încadrează la un angajator cu care nu a fost în raport de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
  • Absolventul se încadrează la angajatori care nu au obligaţia, potrivit legii, de a-l angaja.

Acte necesare

  • Pentru acordarea primei de inserţie prevăzute persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană Teleorman, în termen de maximum 60 de zile de la data angajării, următoarele documente:
  • Cerere conform model-Anexa nr.23 la norme;
  • Actul de identitate al absolventului, în copie;
  • Actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie;
  • Actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie;
  • Declaraţie pe proprie răspundere a absolventului;
  • Declaraţie pe proprie răspundere a angajatorului;
  • Angajamentul absolventului-Anexa nr.13 la norme.

Depunerea documentelor

  • Personal-la sediul agenţiei;
  • Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
  • Prin fax sau e-mail.

Persoanele care beneficiază de primă de inserție au dreptul la menținerea primei acordate și în situația în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează, în termen de 30 de zile la un alt angajator, în condițiile în care încadrarea în muncă la cel de-al doilea angajator se realizează în aceleași condiții, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman, din Alexandria, strada Dunarii, nr.1, telefon 0247310155, e-mail: ajofm.tr@anofm.gov.ro.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

Recente

AJOFM Teleorman: În luna mai, rata șomajului a fost de 8,93%. Cei mai mulți șoferi au doar studii gimnaziale

La sfârșitul lunii mai, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman erau înregistraţi 9.880 șomeri (din...

Articole similare