9.6 C
Judeţul Teleorman
duminică, decembrie 3, 2023

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman în anul 2021

Articole noi

Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

În conformitate cu Programul cadru de acţiuni pentru anul 2021, aprobat de conducerea Inspecţiei Muncii, I.T.M. Teleorman, a desfăşurat acţiuni de control în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă.
Corpul de control relaţii de muncă, a efectuat 1078 controale, au fost constatate contravenţii la un număr de 158 angajatori, cu aplicarea a 222 sancţiuni, din care 106 amenzi în valoare de 1.601.800 lei şi un nr. de 116 avertismente.

Contravenţiile sancţionate  au avut, în principal, ca obiect:

  • faptele prevăzute de art.260, alin.1 din Lg.53/2003 Codul Muncii R, privind primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, fiind identificate 84 persoane(din care 38 femei) fără forme legale de angajare la un număr de 58 angajatori pentru care au fost aplicate amenzi în valoare de 330.000 lei.
  • netransmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor la I.T.M. şi a modificărilor ulterioare intervenite în acesta, cu aplicarea contravenţiilor prevăzute de HG 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, fapte pentru care, inspectorii de muncă au aplicat un număr de 37 sancţiuni contravenţionale din care 31 avertismente şi 6 amenzi în valoare de 30.000 de lei.
  • nerespectarea prevederilor legale privind timpul de lucru şi timpul de odihnă, respectiv nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal şi munca suplimentară sancţionate cu avertismente.

Acţiunile de control în domeniul relaţiilor de muncă au fost, în principal, de tipul:

  • Controale de fond şi tip campanie-cu o pondere de peste 90% total controale, având ca obiectiv principal verificarea respectării prevederilor legale privind încheierea contractelor individuale de muncă şi conştientizării angajatorului pentru respectarea legislaţiei muncii, în special  privind depistarea angajatorilor ce folosesc munca fără forme legale şi diminuarea fenomenului de muncă nedeclarată şi a consecinţelor negative asupra persoanelor care lucrează fără încheierea unui contract individual de muncă, anterior începerii relaţiilor de muncă, în cadrul acţiunilor tip campanie organizate la nivel naţional pe diferite domenii cu incidenţă majoră (construcţii brutărie–produse de panificaţie, comerţ, transporturi, etc. )fiind urmărite cu prioritate obiectivele privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale de angajare.
  • Controale tematice care vizează respectarea legislaţiei muncii prin controlul aplicării legilor specifice, cu o pondere de 10 % :
  • HG.905 /2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, în urma controalelor efectuate, au fost sancţionaţi un număr de 37 angajatori, fiind verificate prevederile legale privind obligaţia angajatorilor de a înfiinţa şi transmite la inspectoratele teritoriale de muncă registrul general de evidenţă a salariaţilor, respectiv, informaţiile privind încheierea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de muncă, corectitudinea datelor transmise şi alte obligaţii ce decurg din lege.

În perioada de referinţă, inspectorii de muncă RM au transmis/realizat un număr de 587 acţiuni de informare a angajatorilor privind riscurile şi efectele generate de folosirea muncii fără forme legale.
De asemenea, cu ocazia controalelor, inspectorii de muncă au întreprins activităţii de informare referitoare la munca fără forme precum şi respectarea normelor sanitare referitor la combaterea COVID-19.
Au fost efectuate 196 controale având ca obiectiv legea 202/2002, în speţă fiind aplicat un avertisment şi un număr de 23 măsuri.

În anul 2021 Compartimentul Contracte Colective de Muncă, Monitorizare Relaţii de Muncă a desfăşurat, pe lângă activităţile curente stabilite conform ROF, acţiuni semnificative:

  • înregistrarea zilierilor în programul informatic de monitorizare şi evidenţiere conform Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, respectiv pentru un număr de 659 beneficiari, au fost înregistrate un număr de 20.573 zile lucrate, ponderea cea mai însemnata fiind în agricultură.

În perioada 13.09.2021-17.09.2021, la nivelul I.T.M. Teleorman s-a desfăşurat Campania Nationala în domeniul construcţii, fiind aplicate amenzi în valoare de 80.000 lei, cu urmatoarele rezultate: 4 sancţiuni contravenţionale aplicate; 2 angajatori sancţionati pentru încalcarea art.260 alin.1, lit.e-e3 (muncă fără forme legale) din Legea 53/2003;4 persoane depistate prestând activitate fără forme legale;16 masuri dispuse.
Cu ocazia controalelor efectuate în cadrul Campaniei Nationale în domeniul întreţinere şi reparaţii auto CAEN 4520, inspectorii din cadrul Control Relaţii de Muncă si Control Muncă Nedeclarată, au efectuat 15 controale la angajatori ce desfăşurau activitate pe teritoriul judeţului fiind depistate 2 persoane prestând activitate fără forme legale, în urma cărora au fost aplicate amenzi contravenţionale de 40.000 lei, şi au fost dispuse 12 măsuri de remediere.
Activitatea compartimentului securitate şi sănătate în muncă se desfăşurat pe baza programului de acţiuni al I.T.M. Teleorman, ce conţine obiective concrete menite să conducă la respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi realizarea sarcinilor primite pe parcurs de la Inspecţia Muncii.
Indicatori privind activitatea în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă: număr de unităţi controlate-846; număr de controale efectuate-846; numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate-2170; valoarea sancţiunilor aplicate-221500 lei.
 La controalele efectuate în domeniul supravegherii pieţei a fost identificat un produs neconform, a fost aplicată o sancţiune, o amendă în valoare de 3000 lei şi a fost dispusă măsura retragerii de la comercializare.
Totodată, au fost înregistrate la registratura I.T.M. Teleorman un număr de 359 de petiţii, din care 96 au fost adresate prin e-mail, 238 transmise pe suport de hârtie şi 25 pe portalul de petiţii de pe site.
Principalele probleme prezentate în conţinutul petiţiilor se referă la: muncă nedeclarată; acordare salariu; concediu de odihnă –calcul/acordare/plată; ore suplimentare de muncă ; adeverinţă de angajat/salariu; contract individual de muncă-clauze/copie ;garanţii/gestiune neacordate; nerespectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă. Pentru rezolvarea acestora s-a desfăşurat o activitate complexă, constând în efectuarea de controale la societăţile reclamate, verificarea de documente. Astfel, operaţiunile de control efectuate în baza sesizărilor care s-au dovedit întemeiate , au condus la sancţionarea contravenţională a angajatorilor vinovaţi. În vederea soluţionării aspectelor relevate de petenţi, inspectorii de muncă au dispus măsuri de respectare a prevederilor legale încălcate.

I.T.M. Teleorman, a participat alaturi de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Teleorman, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Teleorman, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, la acţiuni de control comune în conformitate cu planul de măsuri privind verificarea modului de respectare a măsurilor dispuse prin instituirea stării de alertă pentru prevenirea şi răspândirea virusului SARS-COV 2.

În cadrul acţiunii de informare “Viitorul tău începe azi. Meriţi ca munca ta să fie recunoscută”, defăşurată în anul 2021, inspectorii de muncă au înregistrat un feedback pozitiv din partea persoanelor cu care au interacţionat, mărind astfel gradul de conştientizare în rândul populaţiei şi creşterea încrederii în instituţie, cu privire la consecinţele sociale şi economice negative pe care le produce munca nedeclarată şi subdeclarată, la drepturile şi obligaţiile pe care le au aceştia, cât şi la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească ”la negru” sau ”la gri”.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Recente

Deputat PNL, MARIA STOIAN: Sprijin esențial destinat școlilor mici pentru reducerea absenteismului și îmbunătățirea rezultatelor elevilor

Unul dintre obiectivele primordiale ale conducerii PNL a Ministerul Educației îl reprezintă reducerea fenomenului abandonului școlar, amplificat în ultima...

Articole similare